Stichting Bondeko - Nieuwsbrief
 
Stichting Bondeko
 
26 september 2017
 
Situatie in Congo


Het was de afgelopen maanden heel stil rond André Babusia. We hadden vanaf begin januari jl. niets meer van hem vernomen en het lukte ons niet om met e-mail, telefoon in contact te komen. In de media verschijnen veel berichten over de politieke situatie en gevolgen voor de bevolking. Voor meer informatie, zie onze facebookpagina. We waren zeer ongerust. Een paar weken geleden kregen we gelukkig een brief van André die door een collega van André was meegenomen uit Congo. Wat waren we blij te lezen dat hij leeft! Om zijn veiligheid niet in gevaar te brengen kunnen we niet verder uitweiden over de situatie waarin hij verkeert. Het zal duidelijk zijn dat politieke onrust en dreiging hierin een rol spelen. Inmiddels is er gelukkig ook weer contact per sms. We volgen de situatie nauwlettend en proberen zijn veiligheid te waarborgen.  
 Tebannermert 17 september jl.


Op 18 september jl. was Bondeko te gast op de Tebannetermert in Banholt. Een derde van de opbrengst van deze markt is voor de projecten van Bondeko. Voor de 42ste! keer werd deze markt georganiseerd. Zo'n 70 vrijwilligers waren op die dag in de weer om alles in goed banen te leiden. En ook in de weken daarvoor was er door de vrijwilligers al hard gewerkt om dit evenement voor drie goede doelen weer mogelijk te maken. 

Er was volop vertier. Er werden oude spullen verkocht; groentepakketten aan man of vrouw gebracht en de inwendige mens werd ook niet vergeten. Bezoekers konden zich na een 'plastische chirurgie' ingreep op de foto laten zetten. De meest bijzondere creaties leverde dat op! Het was een vrolijke happening en de zon deed daar gelukkig aan mee. De worst die naar de zusters in Wittem was gebracht was niet voor niets geweest... Bij de stand van Bondeko was voldoende tijd om dieper in te gaan op de situatie in Congo en wat Bondeko daar betekent. De film en foto’s waren aanleiding tot bijzondere gesprekken. 

Dank jullie wel inwoners van Banholt en omstreken!
 Kleuterschool erkend!


In april jl. heeft de overheid besloten om de kleuterschool in Mombongo, die Bondeko daar in 2010 is gestart, officieel te erkennen als school. Het Ministerie van Nationaal Onderwijs en het Katholiek Onderwijs Coördinatiebureau uit Isangi hebben het dossier (na jaren!) positief afgesloten. Dit betekent ook dat de overheid de salarissen moet betalen van de leerkrachten en de kosten van de leermiddelen. We schatten in dat, gezien de politieke situatie, vooralsnog financiële hulp van Bondeko noodzakelijk zal blijven...  

Erg triest is dat bij de onderhandelingen tussen het ministerie en het coördinatiebureau een nieuw organogram van de school is gemaakt en dat Marceline Liondo (hoofdonderwijzeres) er niet meer op voor komt. Marceline is de hoofdonderwijzeres die de school mee heeft gesticht, gerund en de kwalitatieve hoogstaande inhoud van het onderwijs heeft ontwikkeld. We kijken welke stappen we in haar belang kunnen zetten. 

André schrijft in zijn brief: 'Let me tell you and all the members of Bondeko: thank you very much. I'd like specially to tell you, in the name of every child who have been in E.M. Bondamba/Mombongo: merci mingi!'. 
 Nieuw logo en website


Een nieuw logo en daaraan gekoppelde nieuwe website is in de maak! Drie gulle gevers dragen hier door inzet van passie, tijd, vakmanschap, energie (en geld) aan bij. De ontwerper is uitgebreid gebrieft over wie Bondeko is/zijn en wat Bondeko doet. Eind oktober zullen de voorstellen voor het nieuwe logo aan Bondeko worden gepresenteerd en de keuze worden gemaakt. Spannend! Daarna gaat een website bouwer (ook pro deo) aan de slag met de ontwikkeling van een nieuwe eigentijdse website. De nieuwsbrieven zullen er ook anders uit gaan zien. We zijn heel benieuwd!
 www.bondeko.nl
Nieuwsoverzicht
Blog: Leven in oerwoud Congo
Afmelden nieuwsbrief
  Doe een donatie
Zet een actie op
© 2011 - Stichting Bondeko
Contact opnemen
Privacy & Disclaimer
Voorwaarden