• British flag
  • Drapeau Français

Situatie in Congo

26 September 2017

Het was de afgelopen maanden heel stil rond André Babusia. We hadden vanaf begin januari jl. niets meer van hem vernomen en het lukte ons niet om met e-mail, telefoon in contact te komen. In de media verschijnen veel berichten over de politieke situatie en gevolgen voor de bevolking. Voor meer informatie, zie onze facebookpagina. We waren zeer ongerust. Een paar weken geleden kregen we gelukkig een brief van André die door een collega van André was meegenomen uit Congo. Wat waren we blij te lezen dat hij leeft! Om zijn veiligheid niet in gevaar te brengen kunnen we niet verder uitweiden over de situatie waarin hij verkeert. Het zal duidelijk zijn dat politieke onrust en dreiging hierin een rol spelen. Inmiddels is er gelukkig ook weer contact per sms. We volgen de situatie nauwlettend en proberen zijn veiligheid te waarborgen.  
Bondeko Nieuwsbrief