• British flag
  • Drapeau Français

School nu erkend!

26 September 2017

In april jl. heeft de overheid besloten om de kleuterschool in Mombongo, die Bondeko daar in 2010 is gestart, officieel te erkennen als school. Het Ministerie van Nationaal Onderwijs en het Katholiek Onderwijs Coördinatiebureau uit Isangi hebben het dossier (na jaren!) positief afgesloten. Dit betekent ook dat de overheid de salarissen moet betalen van de leerkrachten en de kosten van de leermiddelen. We schatten in dat, gezien de politieke situatie, vooralsnog financiële hulp van Bondeko noodzakelijk zal blijven... 

Erg triest is dat bij de onderhandelingen tussen het ministerie en het coördinatiebureau een nieuw organogram van de school is gemaakt en dat Marceline Liondo (hoofdonderwijzeres) er niet meer op voor komt. Marceline is de hoofdonderwijzeres die de school mee heeft gesticht, gerund en de kwalitatieve hoogstaande inhoud van het onderwijs heeft ontwikkeld. We kijken welke stappen we in haar belang kunnen zetten.

André schrijft in zijn brief: 'Let me tell you and all the members of Bondeko: thank you very much. I'd like specially to tell you, in the name of every child who have been in E.M. Bondamba/Mombongo: merci mingi!'.


Bondeko Nieuwsbrief