• British flag
  • Drapeau Français

Voorwaarden

Algemeen

De voorwaarden zijn van toepassing op www.bondeko.nl. Stichting Bondeko is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 14088605 ("Stichting Bondeko").

Door onze internetsite/website te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten & copyright

Het copyright voor materiaal op deze website ligt bij Stichting Bondeko, tenzij anders aangegeven. Stichting Bondeko behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Wil je de inhoud van deze site gebruiken voor een ander doeleinde dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik, neem dan contact op via info@bondeko.nl

Handelsmerken

De namen Stichting Bondeko, http://www.bondeko.nl/, het logo van Stichting Bondeko en alle producten en/of diensten die wij op onze site aanbieden, mogen niet zonder onze toestemming gebruikt worden in samenhang met een product of dienst van een derde partij.

Beschikbaarheid en veranderingen aan deze website
Stichting Bondeko streeft ernaar zo actueel mogelijke en feitelijk juiste informatie op de website te plaatsen. Ondanks onze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van onze berichtgeving kunnen we helaas niet garanderen dat de informatie op deze website steeds correct of volledig is. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te verbeteren of te wijzigen. We adviseren je af en toe na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, is gewijzigd. Wij stellen het op prijs als onjuistheden worden gemeld aan info@bondeko.nl

Stichting Bondeko zorgt ervoor dat de website zo goed mogelijk beschikbaar is, maar kan er in bepaalde gevallen voor kiezen om de website aan te passen, op te schorten of inactief te maken.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met dezevoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.