• British flag
  • Drapeau Français

Ecole Maternelle Bondeko Mombongo

AlbabetiseringEen groep vrouwen in Mombongo (Mombesa), een plaats met ruim 20.000 inwoners aan de Congorivier, wilde graag een kleuterschool starten. De vrouwen willen meer ruimte voor hun eigen ontwikkeling (alfabetisering, handel) en de kinderen een goede basis bieden voor de basisschool. De oudere kinderen hoeven tijdens de schooltijd niet meer op de kleintjes te passen. 

Met hulp van Bondeko is in september 2010 een officiële openbare school gestart voor kinderen van 3-6 jaar oud. De kosten voor de school (drie klassen) zijn 3500 USD per jaar. De ouders betalen per kind per maand 3 USD schoolgeld.

Na de kleuterschool gaan de kinderen naar diverse basisscholen, niet alleen in Mombongo, maar ook in de omringende dorpen en zelfs tot in Kinshasa. De leerkrachten maken van elk kind een rapportage voor de basisschool. De resultaten van de kinderen die de kleuterschool hebben bezocht, blijken gemiddeld beter ('de beste van de klas') dan de kinderen die dat niet hebben gedaan. In schooljaar 2016-2017 verlaten de eerste kinderen die de kleuterschool hebben bezocht de basisschool.

De drie groepen kinderen krijgen les in klassen gebouwd van hout, leem en met een dak van bladeren. De school wordt gerund door twee Comités van ouders, waarmee de hoofdonderwijzeres elke drie maanden overlegt.

Hoofdonderwijzeres is Marceline Leondo Bongola. Ze is 49 jaar oud en heeft met haar man die leerkracht is in Yaolema, vier kinderen. Ze studeert pedagogiek, omdat haar huidige diploma onvoldoende is om op termijn hoofdonderwijzeres te zijn. Met haar geven nog twee ervaren en enthousiaste leerkrachten les, namelijk Therese Lilongo Mbwa en Sophie Tosemia Baowali. Zij worden bijgestaan door een nachtwaker en twee vrijwilligers, Francois Bosuki en Hilaire Batanga. De vrijwilligers proberen samen met ouders, met de materialen die Bondeko heeft aangeleverd, een stenen schoolgebouw te bouwen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gerealiseerd

  • Groep 1 gestart van Ecole Maternelle Bondeko (september 2010)
  • Groep 2 gestart (september 2011)
  • Fase 1 bouw klaar: 1 klaslokaal, kantoortje (oktober 2011)
  • Groep 3 gestart (september 2013)
  • In 2015 is gestart met de 'mechanisation' van de school. De school wordt hierdoor een school betaald door de overheid. Dit proces kan wel twee jaar duren.
  • In 2016 blijkt dat de kinderen die de kleuterschool hebben bezocht, betere resultaten hebben dan de kinderen die dat niet hebben gedaan. Ze zijn 'de beste van de klas'.