• British flag
  • Drapeau Français

Handel stimuleren

 

Lobia bevaarbaar maken

De Lobia is een kleine zijrivier van de Congorivier (Mombesa) die zich 16 km lang door het oerwoud slingert. De monding van de Lobia is op ongeveer 1 km van Yaolema en ruim 30 km van Mombongo. De Lobia was lange tijd onbevaarbaar. Handel drijven met mensen die langs de Congorivier wonen of op weg zijn naar Kisangani of Bumba was onmogelijk. Goederen vervoeren vanuit het oerwoud duurde dagen.

Door inzet van André Babusia werkten de verschillende bevolkingsgroepen samen, elk enkele dagen, aan het bevaarbaar maken van de rivier. Daarvoor moesten heel wat bomen worden gekapt en hout worden opgeruimd. Het had nog heel wat voeten in de aarde voordat de bewoners die vis kweken in de Lobia ook toestonden dat deze bevaarbaar werd gemaakt. Maar het is André gelukt en op 7 juli 2008 werd hij voor het eerst  "bedwongen". We deden er in een lekke prauw ruim 6 uur over.

Graan verkopen in Kinshasa

In 2011 realiseerde André Babusia zich dat voor de bevolking in de Mombesa veel meer geld te verdienen zou zijn, wanneer de oogst vervoerd zou worden naar Kinshasa en daar verkocht zou worden. Hij stimuleerde twee jongeren om het voortouw te nemen. Zelf ging hij in conclaaf met een schipper die op een boot over de Congo voer. De schipper zag het wel zitten. Hij wist zeker dat hij zijn geld voor het transport van het graag zou krijgen in Kinshasa, want daar was de prijs wel tot vijf keer hoger dan in de Mombesa.

De twee jongeren gingen samen met het graan mee op de boot stroomafwaarts naar Kinshasa. Ze verkochten het graag daar voor een goede prijs en kwamen met de boot weer terug, samen met elk een motor die ze er aan hadden verdiend.

Het leren organiseren is een grote uitdaging. Ook in Bas-Uele hebben we ervaren dat door samen te werken of de bestaande samenwerking anders te organiseren, meer mogelijk is. De oogst bijvoorbeeld bonen, die met veel moeite is gerealiseerd kan meer opleveren en in een betere levensstandaard voorzien.