• British flag
  • Drapeau Français

Ontwikkeling vrouwen


Zelf gemaakt kleding verkopen

Bondeko heeft tussen 2008 en 2012 in diverse dorpen in de Mombesa vrouwen geholpen bij het leren naaien. We betaalden de leerkrachten van de naaiateliers in Bondamba en Yakate en zorgden voor handnaaimachines.

De vrouwen maken kleding van stof die ze samen inkopen. De kleding verkopen ze en ze vergaren aldus een eigen inkomen. De hoofdonderwijzer van Yakate wiens vrouw heeft leren lezen/schrijven en naaien heeft André meer dan eens bedankt. Hij had nooit geweten welke talenten zijn vrouw eigenlijk heeft. Ze verdient nu soms meer met de verkoop van zelf gemaakte kleding dan hij als hoofdonderwijzer.

 

Apotheek runnen in Bas-Uele

In Bas-Uele gaan drie vrouwen een apotheek van Bondeko runnen. Het zijn Anonarite uit Sombo, Marie uit Mission Barisi en Gitte uit Kumu. De vrouwen verwerven hiermee een inkomen en worden economisch onafhankelijk. Het zijn allen vrouwen die niet meer samen leven met hun man, maar wel een gezin hebben te onderhouden. Bondeko hoopt dat de vrouwen in hun gemeenschap een voorbeeld kunnen zijn voor andere vrouwen.