• British flag
  • Drapeau Français

Organisatie

Stichting Bondeko is in februari 2006 opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Henriëtte Kikken (voorzitter, 06-51711380), Jo Baltus (penningmeester) en Roger Persoon (secretaris). Jan Bos smm is adviseur van het bestuur. Naast het bestuur zijn andere vrijwilligers actief. Zij ondersteunen bij het uitvoeren van acties in Nederland. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Het secretariaat is gevestigd te Hoensbroek (Mgr. Lebouillestraat 2, 6431 KK Hoensbroek). De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer: 14088605. Het Fiscaalnummer is: 816178537. Stichting Bondeko 'ontmoeting met Congo' heeft een ANBI status. Dat betekent dat een schenking in principe aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Voor de aftrek van éénmalige schenkingen gelden drempels en maximale bedragen. Deze gelden niet voor periodieke schenkingen. 

Bondeko heeft drie ambassadeurs: Frans de Jong, Ed Sprokkel en Roger Lenssen. Zij voelen zich verbonden met de Stichting Bondeko en dragen dit ook graag uit. Minimaal één keer per jaar komt het bestuur samen met de ambassadeurs en denken ze samen na over de verdere ontwikkeling van Bondeko. Hieronder leest u wat de Stichting Bondeko en met name "ontmoeten" voor hun betekent.

Ambassadeur Frans de Jong

Initiator "Seed2Feed" en voormalig directielid Rabobank  

Als boerenzoon met een langjarige achtergrond in de financiële dienstverlening aan food & agri bedrijven, zowel in Nederland als internationaal, heb ik afgelopen jaren steeds meer betrokkenheid ontwikkeld bij het wereldvoedselvraagstuk en wat er vanuit Nederland kan worden gedaan om dit vraagstuk te helpen oplossen. Met Seed2Feed zet ik me daarvoor in. 

Congo is een land met een sterk groeiende bevolking waar het leven zo anders is als bij ons. Met de trek van mensen van het platteland naar de steden is het van groot belang dat geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de leefomstandigheden daar. Het is dan ook fantastisch wat Henriëtte, André en vele anderen bijdragen aan het verbeteren van de situatie en zelfredzaam maken van de lokale bevolking. 

Het opzetten van een land- en tuinbouwgebied is een belangrijke volgende stap en dit zal opnieuw een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van een grote groep Congolezen. Ik ben enorm geïnspireerd geraakt door ieders bevlogenheid om hiermee aan de gang te gaan en ik ben vereerd dat ik hier ook een bijdrage aan mag leveren.

Frans de Jong

Ambassadeur Ed Sprokkel

Voormalig Burgemeester Gemeente Voerendaal

Bondeko 'verbondenheid'. Een ontmoeting tot stand brengen tussen het leven en de mensen in Congo en ons leven in Nederland. Twee werelden verbinden. Verbonden, maar niet afhankelijk. 'Werelden van verschil', maar ook twee werelden met vele overeenkomsten.

Als voormalig Burgemeester van de gemeente Voerendaal heb ik in de dagelijkse praktijk ervaren wat ontmoeten en verbinden betekent. Ik ben er trots op om een bijdrage te leveren aan twee werelden met als doel om mensen uiteindelijk onafhankelijk te laten zijn van onze financiële ondersteuning.

Ed Sprokkel

Ambassadeur Roger Lenssen

Directeur Smart Group Holding BV.

Ik ben geboren en getogen in Stein. Ik leefde als het ware tussen de paters en zusters van het Heilig Hart in. Als jongste van tien kinderen met een Belgische moeder en half Nederlands-Belgische vader, was ik meer op België georiënteerd dan op Nederland. Eind jaren '50 kwam er televisie en verslond ik "de Belg".

Congo maakte op mij meer indruk dan bijvoorbeeld Indonesië. Van mijn spaarcentjes kocht ik fotoboeken bij Huubke Broens over de volkeren van zwart Afrika. Bij de paters ruilde ik mijn postzegels en zilverpapier voor "die van Congo". Toen ik Henriëtte leerde kennen, kwam ik aanraking met haar passie voor Congo en met name de streek waar Jan Bos,
haar "buurjongen" missionaris was geweest. Via haar heb ik aan de wieg gestaan van de geboorte en groei van Bondeko.
Ik heb Jan en André mogen leren kennen en bij tijd en wijle mijn bijdrage kunnen en mogen leveren aan een stukje ontwikkeling in het gebied van André.

Ik ben trots op hetgeen Henriëtte en haar Bondeko en André presteren. Ik hoop ook dat ik er nog lang bij betrokken mag zijn. Misschien heb ik ooit de moed en de durf om met eigen ogen waar te nemen, wat vrienden uit mijn directe omgeving met spaarzame middelen, wilskracht, doorzettingsvermogen en
passie voor elkaar krijgen.

Roger Lenssen