Documenten

Beleidsplan

Download hier

Financiele balans en staat van baten en lasten 2022 - verslag activiteiten

Download hier

Inkomsten, beloningsbeleid en beheer van vermogen

Download hier

Statutaire doelstelling

Download hier