Steun Bondeko!

Merci mingi!

Dank je wel!

Wij hebben een ANBI status. Dat betekent dat schenkingen in principe aftrekbaar zijn. Voor éénmalige schenkingen gelden drempels en maximale bedragen. Deze gelden niet voor periodieke schenkingen.

t.n.v. Stichting Bondeko ‘ontmoeting met Congo’, Hoensbroek
rekeningnummer: NL 88 RABO 0120 1619 74