Ontmoeting met Congo

Hoe het allemaal begon…

Mijn buurjongen Jan Bos smm was 39 jaar missionaris in Congo. Dankzij hem groeide ik op met avontuurlijke verhalen en dia’s over zijn belevenissen in Congo. Vanaf de lagere schooltijd droomde ik ervan om hem in Congo op te zoeken en zo diep mogelijk het binnenland in te gaan… Vele jaren later (1999) was het zo ver. Ik mocht hem begeleiden op zijn afscheidsreis naar “zijn” dorp Lokutu. De reis vanuit Oeganda door oorlogsgebied in noordoost Congo maakte een diepe indruk op me. De beelden van de kindsoldaten in Kisangani zijn in mijn geheugen gegrift.

In 2003 bezocht ik de hoofdstad Kinshasa en in 2005 ging ik samen met Jan Bos weer terug. Na afloop van de reis in 2005 werd ik geinterviewd door L1 radio. De presentator vroeg aan het eind van het gesprek of ik niet meer wilde doen.’Ja’, zei ik. In februari 2006 werd Stichting Bondeko ‘ontmoeting met Congo’ opgericht. Daarna reisde ik nog vaak naar Congo (2008, 2009, 2010-2011, 2015-2016, 2018).

Henriëtte Kikken
VOORZITTER BONDEKO

…samen doen

ont . moet . ing met BONDEKO

If you ask me to say – in few words- something about BONDEKO, my answer is: “Brotherhood without borders”.

Let me explain a bit what I understand by these words.
Brotherhood is a way of living, a manner of being with others. Living with heart, and conviction that human being life is precious and have to be promoted everywhere and every time. Making the experience of a borderless friendship, by sharing the bright colours of every shining heart.
It is an experience in which every human being is special invitation addressed to me and remind me that happiness can be built together and can be shared.

BONDEKO is a school of responsibility in which we are learning that every human being is my concern and is a continuous marvel.
BONDEKO is a peace, joy and friendship opened spiral.
BONDEKO welcomes everybody and is careful and respectful of every human culture.

That’s why BONDEKO is without border and is accepted by all the people meet.

André Babusia
projetleider BONDEKO

Ontmoet Congo

BONDEKO is sinds 2006 actief in Congo (Democratische Republiek Congo). Specifiek het oerwoud van de Mombesa, Bas-Uėle en rond het dorp Madula bij Kisangani. Het gebied bestaat voor het grootste deel uit oerwoud met hier en daar een gemeenschap in een dorpje. Wat wij doen is voor iedereen en we gaan zorgzaam en respectvol om met elke cultuur.

BONDEKO geeft mensen hoop dat kleine en grote dromen gerealiseerd kunnen worden.Zij nemen het initiatief, stellen de vraag en mobiliseren anderen in de gemeenschap. Zij schrijven de zin van het leven zelf. Wij helpen waar nodig met de aanschaf van middelen en kennis.