BASISGEZONDHEIDSZORG

Medicijnverstrekking aan de bewoners van het oerwoud  

In de periode 2005-2011 heeft André Babusia met hulp van Bondeko in Bondamba een medische post gebouwd. De medische post werd bemand door twee verpleegkundigen. Eén van de verpleegkundige was permanent in de medische post aanwezig. De ander reisde door het oerwoud en bezocht tot op 80 km van Bondamba rondtrekkende groepen bewoners van het oerwoud. Zij werden, wanneer ze naar de medische post toekwamen, zo nodig gratis behandeld. De bewoners van het oerwoud durfden dit vaak niet, omdat ze de discriminerende houding van de dorpsbewoners vreesden. Tijdens ons bezoek aan groepen in 2005, 2008, 2009 en 2010 bleek hoe noodzakelijk de hulp aan de deze groep is. André deelde medicijnen uit aan kinderen met dikke buikjes van de wormen en jongens met vreselijke beenwonden. Verzwakte vrouwen die net waren bevallen kregen een zakje suiker en zout om aan te sterken.
Er was bij de medische post ook een voedingscentrum, dat tot doel had om moeders te onderwijzen in goede gebalanceerde voeding op basis van de lokale landbouwproducten. In het voedingscentrum werden kinderen behandeld met kwashiorkor. Iedere maand werden gemiddeld 16 kinderen uit de regio naar het voedingscentrum gebracht. Kwashiorkor wordt veroorzaakt door een langdurig gebrek aan eiwitten in de voeding. Het is deze aandoening die leidt tot het bekende beeld van kinderen met een gezwollen onderbuik en rossig haar. Zowel bij de medische post als het voedingscentrum waren vrouwen uit Bondamba en omgeving als vrijwilliger actief.

 

Medicijnverstrekking in Bas-Uėle

In de periode 2016-2018 heeft Bondeko in Bas-Uėle gezorgd voor posten waar basismedicatie gekocht kon worden. Er waren namelijk geen voorraden en de medicijnen waren veel te duur. Paracetamol was in Mission Barisi bijvoorbeeld vijfmaal duurder dan in Kisangani.