LANDBOUWCOÖPERATIE CAP BONDEKO

Samen een toekomst opbouwen  

In 2015 kreeg André Babusia 10 hectare oerwoud van zijn overleden zus en haar partner. Het was de droom van André om daarmee een landbouwcoöperatie te starten. Bondeko zorgde ervoor dat de grond officieel op naam van André Babusia werd gezet en de Coöperation Agriculture Participative (CAP) Bondeko kon worden gestart. In juli 2018 is CAP Bondeko als officiële rechtspersoon erkend. CAP Bondeko is inmiddels op twee locaties actief: bij Madula en bij Bavaïdo.

Het doel van de landbouwcoöperatie is dat de leden een inkomen hebben, zodat hun gezinnen zich kunnen ontwikkelen en kinderen naar school kunnen. Er wordt door de leden intensief samen gewerkt bij het zware werk. Daarnaast worden er kennis en vaardigheden overgedragen. Een van de kernleden is agronoom. Hij heeft veel kennis die hij praktisch overdraagt, bijvoorbeeld over waar wat na elkaar geplant moet worden voor een grote opbrengst, zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De bevolking heeft heel weinig kennis over hoe duurzamer kan worden geteeld en hoe om te gaan met ziektes in gewassen. Het oerwoud en de bewoners van het oerwoud (vogels, reptielen etc.) worden zo veel mogelijk beschermd. CAP Bondeko geeft het voorbeeld en leert de leden hoe het anders en beter kan.

 

 

In Congo zijn geen sociale voorzieningen en de werkeloosheid is heel hoog. Dicht bij de stad Kisangani is er gebrek aan land om groente en fruit te verbouwen. Mannen en vrouwen worden lid van CAP omdat ze geen eigen veldje hebben en niet in hun onderhoud kunnen voorzien. De zelf geteelde gewassen worden door de leden verkocht. Ze gaan met de CAP driewieler vol met bijvoorbeeld groente, naar de markt in Kisangani.

De leden nemen gezamenlijk besluiten. Een goed voorbeeld hiervan is dat de leden samen besloten om bij Bavaïdo 30 hectare oerwoud te kopen. Ze verkochten de varkens, omdat de overheid aangaf dat varkens het coronavirus overdroegen. Ze waren bang dat op een zeker moment de overheid ze zou komen confisqueren. Het kopen van grond vonden ze een betere investering op de langere termijn.

De landbouwcoöperatie bestaat uit leden en participanten. Om lid te kunnen worden breng je goederen, kennis of arbeid in.
De leden krijgen 75% van de verkoopprijs. Van de resterende 25% koopt de coöperatie zaden, gereedschap om mee te werken en andere materialen. De leden zijn blij met deze afspraak. Ze zijn zelf in charge, ze helpen elkaar en bouwen samen aan een sterke coöperatie.

 

Een kijkje bij CAP Bondeko