ONDERWIJS AAN KINDEREN EN VOLWASSENEN

Als een olievlek door het oerwoud  

Vanaf 2005 was André Babusia actief in het gebied Mombesa. Al snel nadat hij in Bondamba was, merkte hij dat een grote groep vrouwen onvoldoende onderwijs had gehad. Hij had van Artsen zonder Grenzen een recept gekregen om zelf zeep te maken. En aan zeep was in Bondamba een groot gebrek. Hij wilde vrouwen leren hoe ze dit zelf konden doen en gaf hun het briefje met het recept. Ze konden het niet lezen… In Bondamba werd met de hulp van Bondeko in 2005 gestart met een eerste alfabetiseringsgroep in een ruimte van de basisschool.
De eerste drie jaar kregen de vrouwen (en enkele mannen) meerdere malen per week 1,5 uur alfabetiseringsles in de taal Lingala. Met behulp van het lesmateriaal (leerboek Mwese) leerden ze in drie niveaugroepen lezen en schrijven. Daarnaast werd ook kennis overgedragen over hygiëne, voeding, mensenrechten etc.

Het succes van de alfabetisering in Bondamba werkte als een olievlek in de Mombesa. Tussen 2007 en 2013 werden ook in andere dorpen  alfabetiseringsgroepen gestart (Yaolema, Yasalakumi, Yamombelemu, Yasamola, Yalonde). De bevolking zorgde zelf voor het bouwen van een hut waarin de lessen plaats konden vinden en leerkrachten. Bondeko betaalde de leerkrachten en de leermiddelen. In al deze dorpen konden in 2015 alle vrouwen lezen en schrijven.

Na een paar jaar alfabetisering kregen vrouwen de mogelijkheid om te leren naaien. Ze naaiden kleren die ze op de markt verkochten (als collectief) en werden hierdoor (deels) economisch zelfstandig. Een mooi compliment gaf een van de hoofdonderwijzers van een basisschool. Hij zei: ‘Ik wist niet dat mijn vrouw dit kon en ben heel erg trots op haar!’ Niet alle mannen waren overigens zo blij met de emancipatoire beweging van de vrouwen.

 

Kleuterschool in Mombongo  

Door vrouwen in Mombongo werd in 2009 gevraagd of Bondeko  wilde helpen bij het starten van een kleuterschool. Bondeko heeft deze vraag ondersteund, omdat met een kleuterschool analfabetisme wordt voorkomen. Jonge kinderen krijgen meer ontwikkelingsmogelijkheden en de kans wordt groter dat deze kinderen doorstromen naar het basisonderwijs. Vrouwen kunnen, wanneer de kinderen op de kleuterschool zijn, zelf onderwijs/alfabetisering volgen. 40% van de vrouwen in Mombongo kon namelijk niet lezen en schrijven.

Met onze hulp is in september 2010 een officiële openbare school gestart (Ecole Maternelle Bondeko Mombongo) voor kinderen van 3-6 jaar oud. Al snel bestond de school uit drie klassen. De kosten voor de school (salaris leerkrachten, leermiddelen) werden door Bondeko betaald (3500 USD per jaar). De ouders betaalden per kind per maand 3 USD schoolgeld. De school werd gerund door een sterk team onder leiding van hoofdonderwijzeres Marceline Leondo Bongola en twee comités van ouders.

Na de kleuterschool gaan de kinderen naar diverse basisscholen, niet alleen in Mombongo, maar ook in de omringende dorpen en zelfs tot in Kinshasa. De leerkrachten maken van elk kind een rapportage voor de basisschool.

De resultaten van de kinderen die de kleuterschool hebben bezocht, blijken gemiddeld significant beter te zijn, dan kinderen die deze kans niet hebben gekregen. Op onze reis in 2016 vertelde Marceline dat ze ‘de beste van de klas zijn!’ In schooljaar 2016-2017 is de eerste groep schoolverlaters uitgestroomd die Ecole Maternelle Bondeko Mombongo hebben bezocht. In 2017 is de school een officiële openbare staatsschool geworden en hebben we de steun van Bondeko gestopt.