Wie zijn we

André Babusia

Projectleider Bondeko

André organiseert en realiseert samen met de bevolking in Congo de projecten.

André Babusia is voor Bondeko in Congo de drijvende kracht. Hij is onze projectleider ter plekke en wordt in Congo geholpen door vrijwilligers. Zijn passie is om te werken bij de meest kwetsbare mensen. Hij daagt ze uit om samen nieuwe mogeliijkheden en kansen te creëren.

“BONDEKO”

If you ask me to say – in few words- something about BONDEKO, my answer is:
“Brotherhood without borders”.

Henriëtte Kikken

Voorzitter / Founder

Henriëtte is voorzitter en heeft Stichting Bondeko ‘ontmoeting met Congo’ in 2006 opgericht. 

Mijn roots liggen in Klimmen-Ransdaal in Zuid-Limburg. In de Stationsstraat stond in 1965 mijn wieg in het huis naast de familie Bos.Jan Bos smm, de oudste zoon in dat gezin, inspireerde me om in Congo op avontuur te gaan. Ik woon, samen met mijn partner Okke, in Mill en werk als organisatie ontwikkelaar. Ik verbind me graag aan organisaties die in het maatschappelijk domein van betekenis zijn en gebruik in mijn werk antropologische inzichten. De mensen in Congo dagen me uit om m’n grenzen te verleggen. Elke steen die je verlegt verandert de stroming en dat is wat me drijft.

Telefoon: +31 6 51 71 13 80
E-mail: hkikken@outlook.com 

 

Roger Persoon

Secretaris

Roger is secretaris van Stichting Bondeko ‘ontmoeting met Congo’.

Een aantal jaren geleden vroeg ik mij af: ”Waarom blijven doneren aan de grote stichtingen die zich inzetten voor gemeenschappen in Afrika?” Zeker ze doen goed werk maar het moet voor mijn gevoel ook anders kunnen en dat doet Bondeko.

Die druppel op de gloeiende plaat zijn, luisteren naar wat hebben zij nodig voor hun droom en dat met de kortste lijn die mogelijk is. Henriëtte had ik al veel eerder ontmoet en van daaruit is mijn inzet voor Bondeko ontstaan.
Zorgen voor hen die een droom hebben, hebben we die niet allemaal? Een droom?

Telefoon: +31 6 45 54 31 39
E-mail: persoonroger@gmail.com

Jo Baltus

Penningmeester

Jo is penningmeester van de Stichting Bondeko ‘ontmoeting met Congo’. 

Ruim dertig jaar geleden heb ik een managementadviesbureau opgericht. Samen met mijn vrienden heb ik toen het idee opgepakt om ook iets te doen voor de minstbedeelden in Afrika. We startten de ondersteuning van een ziekenhuis in Ghana met het doel het ziekenhuis te helpen om zichzelf te beredderen. Inmiddels heeft dit ziekenhuis een goede basis.

Op de vraag van Henriëtte Kikken in 2010 of ik bestuurslid wilde worden van Bondeko heb ik zonder aarzelen ja gezegd. De inzet voor vooral vrouwen en kinderen en te helpen om hun leefomstandigheden te verbeteren, geeft veel voldoening. Mijn motto is: “blijf niet stilstaan bij de vraag of het wel voldoende bijdraagt maar doe iets.”

E-mail: joh@rbbalthus.nl